REGION
Europa, Frankreich
TAGS
Benoît Hamon, Euro, European Parliament, eurozone, Thomas Piketty
WRITE COMMENT